Over Limbo Teego

Limbo Teego (LTG) is in 2016 opgericht door Lindie Aboikoni als een beweging en in 2017 is het omgezet tot een stichting.
Video: Apintie Televisie

Wij houden ons bezig met milieuprojecten aan de boven Suriname rivier. We doen aan verschillende projecten op het gebied van milieu, waaronder milieueducatie aan kinderen van de basisscholen en aan volwassenen in de dorpsgemeenschappen.

Wij proberen alle sectoren aan de rivier te betrekken bij haar projecten. Alle sectoren die betrekking hebben op het bestuurlijk gedeelte van de gemeenschap betrokken wij, waaronder het traditioneel gezag en de districtssecretariaat van het desbetreffende district.

Geschiedenis

LT is in 2016 opgericht door de sociaal bewogen Lindie Aboikoni, natuur en milieu activist, gids en toen assistent-manager van Hotel Botopasi. Lindie zag na dat hij terug keer naar het binnenland na zijn studie, dat de vervuiling in de rivieren behoorlijk toe nam. Maar tegelijkertijd ook waren er geen mogelijkheden of alternatieven om het afval te verwerken. Alles wat met plastic verpakt en opgestuurd werd naar het binnenland bleef maar daar.

In 2013 deed hij zijn afstudeeronderzoek in het dorp Kajana aan de Gran Rio, waar hij geconfronteerd werd met een enorme vervuiling. Lindie maakte zich zorgen om de vervuiling van plastic in het milieu en de rivier. Toen heeft hij bedacht om daaraan wat te doen. Met instemming en medewerking van de schoolleiders deed hij op eenvoudig manieren voorlichting aan schoolkinderen.

Toen Lindie in 2016 weer in het binnenland ging werken en wel op hotel Botopasie zag hij dat het plastic afval probleem erger was geworden. Toen is hij weer begonnen met voorlichting op de school van Botopasi en is het project ‘duurzame plastic afval campagne Botopasi’ geïnitieerd.

Betrokken
Maar nog veel meer mensen reageren enorm betrokken, ondersteunen met tips, hand en spandiensten zoals het helpen opnemen van een video over het project en het warm maken van collega’ s om gelden beschikbaar te stellen om het project ook stevig te kunnen draaien. Sponsorlopen staan in de planning, en LTG wordt opgenomen in milieuprojecten als praktijkvoorbeeld. En zo zal het hopelijk gaan groeien want boten en vrachtwagens bewegen het plastic niet naar de juiste afvalplekken zonder benzine, presentaties op school kunnen niet plaatsvinden zonder apparatuur en internetverbinding.

Missie en doelen

Onze missie

Het bevorderen van duurzaam milieubewustzijn in de gemeenschap middels voorlichting en het creëren van een gezonde, schone en zuiver milieu en omgeving voor mens, dier en het nageslacht.

Hierbij stellen wij de volgende subdoelen

  • Voorkomen dat we de schoonste rivier van Suriname kwijt raken,
  • Voorkomen dat de meest bezochte rivier in Suriname door bewoners en bezoekers vervuilt raakt,
  • Voorkomen dat Suriname zijn plek als groenste land ter wereld kwijt raakt,
  • Voorkomen dat plastic het oppervlak wordt van een van onze mooiste rivieren, en dat plastic de plek van planten overneemt in onze natuur,
  • Voorkomen dat we een van onze natuurlijke hulpbronnen kwijt raken, en te ervoor te zorgen dat we nog met trots kunnen zeggen, “I LOVE SU”

En dit alles willen we bereiken door

  • Een milieubewuste toekomst te creëren,
  • Een milieu bewuste gemeenschap te creëren,
  • En tegelijkertijd ervoor te zorgen dat er meteen opgeruimd wordt en schoongemaakt wordt.

Organisatie

Lindie Aboikoni

voorzitter

Elton Vola

ondervoorzitter

Elise van Weene

adviseur

Thema Aboikoni

penningmeester

Rolien Dinge

secretaris

Voor milieubewustzijn en natuurbehoud in Suriname